Popularne

dom

Czym jest adaptacja gotowego projektu domu?

Kiedy inwestor zamierzający budować do jednorodzinny zastanawia się, czy zlecić stworzenie indywidualnego projektu, czy kupić gotowy projekt domu, często dowiaduje się, że wybierając tę drugą możliwość, będzie musiał projekt adaptować. Może to budzić jakieś obiekcje i obawy, dopóki taka osoba nie dowie się, czym jest adaptacja, ile może kosztować i że nie jest ona żadną przeszkodą do skorzystania z bogatej oferty projektów gotowych. Najkrócej mówiąc, jest to dostosowanie projektu do warunków lokalizacji, w której ma być on realizowany.

Najlepszy będzie lokalny architekt

Ponieważ adaptacja wymaga znajomości miejscowych regulacji budowlanych, najlepiej będzie zlecić ją architektowi działającemu na terenie gminy, gdzie ma być budowany dom. Oczywiście dostęp do odpowiednich dokumentów i informacji ma każdy, ale ktoś miejscowy ma dodatkową wiedzę o szczegółowych wymaganiach miejscowych urzędników dotyczących składanej dokumentacji, wie także o planowanych większych inwestycjach na danym obszarze. Osoba, której inwestor zleca adaptację, powinna posiadać aktualne uprawnienia projektowe i zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Po dokonaniu adaptacji jest ona odpowiedzialna za projekt przed urzędem i przed inwestorem-zleceniodawcą.

Zakres adaptacji projektu – co musi ona obejmować

Autorzy gotowych projektów domów uwzględniają w obliczeniach konstrukcyjnych uśrednione wartości wskaźników dotyczących klimatu, jak siła wiatru i suma opadów, oraz gruntu. Celem adaptacji jest sprawdzenie, czy zaprojektowana konstrukcja będzie wystarczająco wytrzymała, jeśli do obliczeń użyte będą dane właściwe dla wybranej lokalizacji i działki. Sprawdzane są nie tylko wytrzymałość ścian, ale także instalacje, zwłaszcza wodno-kanalizacyjna. W razie potrzeby wprowadza się zmiany w projekcie. Na tym etapie uwzględnia się także wielkość i położenie samej działki oraz dostęp do mediów. Zadaniem architekta adaptującego jest też przygotowanie projektu zagospodarowania parceli, który jest częścią dokumentacji projektowej wymaganej przepisami, i określenie tzw. obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Dobrą praktyką jest, aby osoba wykonująca adaptację zadbała o kompletność i poprawność dokumentacji projektowej, która będzie złożona do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Zmiany na życzenie inwestora – czy są możliwe i jakie się opłacą?

Na etapie obowiązkowej adaptacji projektu gotowego można wprowadzić w nim zmiany wynikające nie tylko z konieczności dostosowania go  w lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych, czy tez do parametrów działki, ale także takie, które mają go ulepszyć z punktu widzenia inwestora i przyszłych użytkowników. Do tego momentu koszty adaptacji mieszczą się w granicach kilkuset złotych i jest to opłata standardowa. Jeśli natomiast projekt ma być zmieniony na życzenie klienta, to może to oznaczać dodatkowy koszt, a jego wysokość zależy od rodzaju zmian. Modyfikacje typu przesunięcia, likwidacji lub dodania ściany, zmiana wielkości okien czy adaptacja strychu zaliczane są do niewielkich. Granicę podwyższonej opłaty wyznacza zmiana ingerująca w konstrukcję budynku, czyli zmiana obrysu, dodanie lub odjęcie kondygnacji, zmiana konstrukcji dachu. Takie zmiany będą kosztowne i jeśli coś ma się przyczynić do tego, że adaptacja spowoduje, że koszty projektu gotowego z adaptacją przewyższą koszty projektu indywidualnego, to właśnie tego typu ingerencje. Poza ty, że są one drogie to wymagają one zgody autora projektu, o czym należy pamiętać. Należy unikać tak wielkich zmian i uważnie wybierać projekt.

Adaptacja gotowego projektu domu to standardowa procedura, dzięki której wielu inwestorów korzysta z oferty biur projektowych. Kupno gotowego projektu i dokonanie adaptacji daje oszczędność nie tylko na kosztach, ale także na czasie. Jeśli inwestor wybierze projekt domu, który będzie uwzględniał najważniejsza warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, jak wysokość kalenicy, typ dachu czy powierzchnia zabudowy, to adaptacja będzie prosta i można liczyć na jej sprawny i szybki przebieg, a także niskie koszty.

Dodaj komentarz