Popularne

oczyszczalnia ścieków

Jakie zbiorniki są stosowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Nieoczyszczone ścieki mogą stanowić zagrożenie dla całego środowiska naturalnego. Dlatego coraz więcej właścicieli działek decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni. Nakaz ich stosowania jest zawarty także w polskim prawie. W zależności od potrzeb i rodzaju ścieków można zainstalować kilka rodzajów zbiorników. Które z nich są najbardziej polecane?

Budowa przydomowej oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej zastępują zwykłe szamba. Zastosowanie takiego rozwiązania jest bowiem wysoce ekologiczne oraz ekonomiczne. Zbiorniki tego typu sprawdzają się szczególnie na posesjach oddalonych od lokalnej sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie, mimo dosyć dużego początkowego wkładu finansowego, są jednak łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu.

Systemy te różnią się między sobą w zależności od zastosowanego rozwiązania. Każda oczyszczalnia składa się przede wszystkim ze zbiornika osadnika gnilnego. Jest to element, do którego trafiają ścieki w pierwszej fazie oczyszczania. Kolejny etap odbywa się w filtrach umieszczonych na końcu osadnika. W tym miejscu odbywa się oczyszczanie mechaniczne i beztlenowe ścieków.

Kolejne etapy redukcji zanieczyszczeń zależą od rodzaju zbiornika. Obejmują one przede wszystkim oczyszczanie tlenowe za pomocą urządzeń napowietrzających lub drenażu.

Rodzaje oczyszczalni ścieków

– W zależności od usytuowania działki, dostępnego miejsca, warunków geologiczno-wodnych oraz ilości odprowadzanych ścieków, można zainstalować różne rodzaje oczyszczalni. Podstawowe typy zbiorników różnią się przede wszystkim sposobem neutralizacji nieczystości — informuje przedstawiciel sklepu MiM Zbiorniki. Wyróżnia się zatem:

  • oczyszczalnie ze złożem biologicznym,
  • oczyszczalnie z osadem czynnym,
  • oczyszczalnie hydrobotaniczne,
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym,
  • oczyszczalnie drenażowe rozsączające.

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym wykorzystują do rozkładu odpadów mikroorganizmy i bakterie. Rozwijające się w zbiorniku stworzenia to tak zwana błona biologiczna. Oczyszczalnie z osadem czynnym składają się ze zbiornika zbudowanego z dwóch komór. W pierwszym z nich zbiera się osad czynny zaś w drugim — wtórny. Prawidłowe działanie oczyszczalni tego typu wymaga stałego dopływu tlenu. Oczyszczalnie hydrobotaniczne (inaczej gruntowo-roślinne) oczyszczają ścieki poprzez filtrację oraz procesy biochemiczne. Systemy z filtrem piaskowym składają się z trzech części: osadnika, pompy szambowej oraz filtra piaskowego. Oczyszczalnie te działają podobnie jak systemy z drenażem rozsączającym. Oprócz rur drenażowych zawierają one dodatkowo drenaż zbierający oczyszczone biologicznie ścieki.